Musik Instrument Bleckblås

Trumpet:

Tromboner:

Bastuba

Baryton till vänster och bastuba till höger:

Bastuba