Måndag 6.4

Ma åk 3: Kap 34 Vinklar. Kolla filmen här så förklarar jag.

Skicka foto sedan.

 

Ma åk 4: Kap 23 Aktiviteter.

Spela spelen om du har någon att spela med. (I spel nummer 2 kan ni räkna ut hur mycket pengar ni har på papper, när ni inte har kuvertet med pengar hemma.) Om du inte har någon att spela med kan du göra s. 99-100 i stället. Alla får göra läxan.

Skicka foto på hemuppgifterna.

 

Mo: Lyssna vidare på Gim Allak. Jag läser två kapitel.

Gör sedan uppgiften ”Ord från Gim Allak” i classroom.

 

Gy: Uppvärmning: Fyra hörn. Gör en övning först. Byt till nästa övning när det står ”Byt hörn”.

Lek ”Polis och tjuv”! Bestäm vad som händer om man blir fast. Hur blir man fri?

 

Fi åk 4:  Gör läxförhör i classroom.

Gör uppg. 4 i arbetsboken s. 99. Ta hjälp från textboken.

Öva på orden i glosor.eu (Juttu luistaa åk 4 — 22 Liitokiekkoilu) eller läs och öva på vanligt sätt.

Öva orden: laji, ei ole kallista, maali, ihminen till onsdag.