Torsdag 30.4

Idag är det valborgsmässoafton. Då brukar vi sjunga in våren. Här kan du lyssna och sjunga med!

Vååre i Pedesi

Längtan till landet

Vi träffas på meet kl. 9.20.

 

Ma åk 3 och åk 4: Tangram. Ni har fått mattekuvertet i postlådan (fyrorna ett vanligt kuvert). I kuvertet finns tangrampussel och ett papper med olika figurer att bygga.

 

Gy: 

Gör sedan annat som du väljer själv; cykla, promenera, lek, spela fotboll…

 

Mo: Läs Benjamins resa kap 19 och 20.

Benjamin skickar ett vykort åt någon i din familj på Fågelvägen. Titta på filmen. Skriv på kortet du fått i postlådan och rita ett motiv på vykortet, så som jag visar på filmen.

Spara vykortet, så du kan lägga det i Fågelvägen-boken. Ta foto och skicka åt mig!

 

Fi åk 4: Läxförhör i classroom (sista orden stycke 23)

Texten ”Jokamiehenoikeudet” s. 128-129. Lär dig att översätta. Öva också att läsa på finska.

Öva orden på Quizlet.