Måndag 11.5

Möte på meet kl. 9.20.

 

Ma åk 3: Jag repeterar division s. 198-199.

 

Ma åk 4: Kap 33 Jag övar.

 

Mo: Läs Benjamins resa kap 23-24.

 

Gy: Hoppa hopprep! På filmen får du tips på en massa olika sätt att hoppa.

 

Fi åk 4: Lyssna på halva text 24. Öva att läsa på finska och lär dig att översätta till svenska.

Öva orden luokkaretki, eläin, eläinlaji, ahma, susi så du kan dem på onsdag.