Grytunderlägg

Treorna och fyrorna har gjort grytunderlägg i form av en (uppäten!) fisk på slöjden.

Vi har sågat, slipat och borrat och knutit  band av 12 olika trådar till ryggraden.

Här ser ni några som har blivit färdiga.

image