Anita Storm kemikaliedag

Anita Storm hälsade på och berättade om tvåltillverkning