Skolhälsovården

Sandra Kung kommer att fortsätta som skolhälsovårdare vid Bäckby skola. Hon kommer att vara på plats vid skolan varannan torsdag 11.20-14.20 (jämna veckor).

Vid frågor kan ni nuförtiden vägleda vårdnadshavaren att ta kontakt med vår nya gemensamma skol- och studerandetelefonrådgivningen. Skolpersonalen kan dock fortfarande kontakta oss via våra egna telefonnummer. Mera info om skol- och studerandetelefonrådgivningen nedan.
Gemensam skol- och studerandetelefonrådgivning för Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre
Telefon: 067861235
Måndag – Fredag kl. 8-12

Vi fortsätter med den gemensamma skol- och studerandetelefonrådgivning som startades under våren. Skolhälsovårdarnas direkta numror används inte mera.

För en del elever/studeranden sker tidsbokningen till hälsoundersökningar även i fortsättningen via skolhälsovårdarens direkta nummer, men det är viktigt att annulleringar/ombokningar eller andra ärenden till skolhälsovården sker via skol- och studerandetelefonrådgivningen.

Service som skol- och studerandetelefonrådgivningen kan erbjuda

· Bokning av tider eller annulleringar/ombokningar av tider till skolhälsovårdare och skolläkare.

· Intyg till vårdnadshavaren om eleven är sjuk.

· Sjukintyg till studerande på andra och tredje stadiet.

· Första bedömning av skolhälsovårdare vid icke akut fysiskt eller psykiskt illamående.

· Preventivrådgivningsärenden.

· Enklare sjukvårdsärenden.

· Planering och bokning av vaccinationer för eleven/studeranden.

· Salmonellaintyg.

Om du vill prata med din egen skolhälsovårdare kan ringbud bokas via skol- och studerandetelefonrådgivningen.

Avgift

Besök inom skol- och studerandehälsovården är avgiftsfria.

Vi fakturerar en avgift för besök som bokats till sjukvårdsmottagning eller skolläkare vid hälsovårdscentralen för dig som fyllt 18 år.

Jennie Lassfolk är skolkurator som kan kontaktas via mail jennie.lassfolk@pedersore.fi

Telefon:  044 755 7659

Jennie Lassfolk är skolkurator för Sursik skola och Bäckby skola.

Tel. 044 755 7659, måndag-fredag
E-post: jennie.lassfolk@pedersore.fi
Nås även på Wilma

Charlotta Elenius är skolpsykolog för Sursik skola, Överesse skola, Ytteresse skola och Bäckby skola.
Tel. 044 7258 770 Telefontid måndag-fredag kl 8-9
E-post: charlotta.elenius@pedersore.fi
Nås även på Wilma

Skulle löss dyka upp ska ni meddela skolan. Information om löss finns här: Hemvårdsföreskrifter vid löss (1)